Dybbøl 1864

Stormen på Dybbøl 18. april 1864

Kampene ved Dybbøl varede  fra 7.-18. april 1864 under den 2. Slesvigske Krig og endte med dansk nederlag.

Stillingen ved Dybbøl var en flankestilling . Herfra kunne hæren genere en fjendes forsyningslinjer op i Jylland samt binde store styrker foran stillingen. Als og Sønderborg kunne med flådestøtte anvendes som opmarch- og for-syningsområde.

1864

I 1862 - 63 anlagde danske ingeniørtropper dybbølstillingens 10 skanser i en halvbue fra Vemmingbund til Als Sund . Skanserne blev på grund af besparelser opført med træblokhuse som beskyttelsesrum for mandskabet i stedet for beton. Det kostede senere mange livet. Kun ammunitionskamrene blev opført i beton.

Den 7. februar 1864 ankom 20.000 mand, 500 ryttere, 80 feltkanoner og 1.100 fæstningsartillerister til Dybbøl fra Dannevirke . Preussiske forposter ankom den 8. februar . Omkring 20. februar havde preusserne 20.000 mand, 1.200 ryttere og 88 kanoner foran stillingen. Den 22. februar blev forposten tvunget tilbage. Den 28. marts forsøgte preusserne en storm på stillingen. Angrebet blev afvist ved dygtig anvendelse af hær og flåde (panserskibet Rolf Krake). Den 2. april blev Sønderborg skudt i brand. Preusserne opstillede batterier, de farligste i stillingens flanke på Broagerhalvøen .

Broager Kirke

Mellem kirkens tvillingetårne blev oprettet en gangbro. Her kunne man følge granatnedslagene mod skanserne ved Dybbøl Banke og korrigere disse.

Fra den 7. april begyndte den afgørende artillerikamp, hvor stillingen blev beskudt indtil selve stormen på Dybbøl den 18. april , hvor preusserne på fire timer skød 7.900 granater mod stillingen. Skanserne var reduceret til grus og græsbunker med få fungerende kanoner.

Stormen den 18. april

10.000 preussiske soldater kastede sig kl. 10 over skanserne, der blev forsvaret af 2.200 mand samt en reservestyrke på 7.000 mand. Den sydlige flanke blev hurtigt revet op, og kun ved 8. brigades modstød op til Dybbøl Mølle undgik nordflanken tilfangetagelse. De danske tab var 391 faldne og 664 savnede, hvoraf hovedparten var faldne menige soldater, 1.250 sårede og ca. 2.500 faldt i fangenskab. Den tysksprogede udgave af denne side skriver: "In der Schlacht sind etwa 3.600 Dänen und 1.200 Preußen gefallen, 554 Dänen wurden verwundet und 3.534 Dänen wurden Kriegsgefangene." Tyskerne satte en mindesten for løjtnant Ancher, fordi han så tappert for-svarede Skanse 2.

Regeringen havde nu af politiske grunde besluttet, at stillingen skulle holdes længst muligt. Overkommandoen havde af militære grunde indstillet til regeringen, at den burde give tilladelse til at rømme. Det nægtede rege-ringen at imødekomme.

Kilde: Wikipedia 

Se endvidere  http://1864.dk  som er en meget spændende og interessant hjemmeside for "Historiecenter Dybbøl Banke".