CENTER FOR UV-MIDLER: "SØNDERJYLLANDS HISTORIE"

 

 

 

Der henvises til følgende fortræffelige portal vedrørende Sønderjyllands historie: http://www.sdj-historie.dk/, produceret af Center for Undervisningsmidler. Portalen omhandler følgende: 

Vikingetid

Middelalder 

Tidlig nyere tid

Treårskrigen

Krigen 1864 

Preussisk herredømme

1. verdenskrig

Genforeningen 1920

1920 - 1945

Efter 1945

 

 

Billeder og følgende tekst er lånt fra sitet:

SØNDERJYLLANDS HISTORIE

"Denne portal er produceret af Center for Undervisningsmidler. Portalen er skabt i forbindelse med et udviklingsprojekt og vil være under løbende opdatering og udvikling. For uddybning af baggrunden for portalen henviser vi til fanebladet "OM PORTALEN ".

Sønderjylland, en landsdel, der emmer af historisk mangfoldighed og kompleksitet. Landsdelen og dens særegne historie rummer et væld af uvurderlig erfaring med kon-flikt og samvær på tværs af sprog og kulturgrænser, som vi i nutiden kan drage stor nytte af.

Sønderjylland som port til Europa har haft skelsættende betydning og rummer på mange måder nøglen til Danmarkshistorien. Ikke mindst, da vi mistede landsdelen i 1864, og fik den tilbage i 1920 efter folkeafstemningen. Sønderjylland har således magtpolitisk og økonomisk spillet en væsentlig rolle og har været skueplads for adskillige krige gennem tiden. Samtidig bygger den sønderjyske historie også på en anderledeshed ved at være situeret i et grænseområde med hertugdømmer, grænselandsproblematikker og en periode som tysk provins. Få indblik i den sønderjyske historie fra vikingetid til nutid med din klasse."