Slaget ved Sankelmark 1864

"Opført til Minde om tapre danske Soldater som i Kamp mod Overmagten her fandt Heltedøden for Konge og Fædreland

"Opført til Minde om tapre danske Soldater som i Kamp mod Overmagten her fandt Heltedøden for Konge og Fædreland"

Det danske mindesmærke

Det danske mindesmærke

Det danske mindesmærke

Det preussiske mindesmærke

"Her hviler 430 østrigere og 14 danskere"

"Oversee's jord så tyskere og danskere i hedeste kampe. Hvad der i livet blev bekæmpet hviler nu fredelig forenet"

"Død 6. febr. 1864"

Det østrigske mindesmærke

Oversigtstavle

"Østrigsk mindesmærke til erindring om kampen mellem den danske og den østrigske hær den 6. februar 1864"

Helstatsmænd : Ønsker Danmark, Slesvig, Holsten og Lauenburg samlet.

Ejderdanske : Ønsker Danmark og Slesvig samlet (de nationalliberale).

I krigsrådet d. 4. feb. kl. 18 deltog 11 officerer samt overgeneralen selv, alle kompetente og ansvarsbevidste officerer med kamperfaring. Politisk var næsten alle helstatsmænd.

De Meza stillede nu spørgsmålet: Skulle hæren modtage en nært fo-restående kamp, eller ville det være rigtigst at trække hæren tilbage til flankestillingerne?

Her blev taget den vigtigste militærpolitiske beslutning i nyere dansk historie, og følgevirkningerne blev mange og kunne spores i vor politik og kultur de næste 130 år.

Efter 5 timers diskussion blev alle enige om, at hæren skulle trækkes til-bage uden kamp.

Den 5. - 6. feb. blev Dannevirke forladt af 40.000 mand, 121 kanoner og 33 fæstningskanoner.

Man forsøgte en list for at holde fjenden i uvidenhed. Ved 18-tiden d. 5. feb. blev en dansk parlamentær sendt til de østrigske forposter med an-modning om nogle timers vå-benhvile den følgende morgen, så man kunne opsamle de døde.

På grund af den lange vej til det østrigske hovedkvarter og snestorm nåede svaret ikke frem før kl. 1 om natten. En østrigsk officer gik frem med svaret, men der var ingen danske til at modtage det. Han skyndte sig tilbage, og østrigerne satte efter danskerne, og kl. 10 indhentede de forreste østrigske kavalleripatruljer den danske bagtrop ved Helligbæk.

Ca. kl. 14 nåede den 8. brigade frem til Oversø. Nord for Oversø og øst for Sankelmark Sø havde general Steinmann ladet 7. brigade (1. og 11. regiment) under oberst Max Müller tage opstilling. Her løber Slesvig-Flensborg landevej igennem en smal snævringmellem Sankelmark Sø mod vest og nogle høje kratbevoksede bakker mod øst.

Her kunne danskerne ligge i forsvarsposition og føre en effektiv ildkamp.

Max Müller havde en anden opfattelse af, hvordan en kamp skulle føres. Han gav ikke meget for en ildkamp, den skulle blot være indledningen til en infanterikamp, hvor afgørelsen skulle fremkaldes ved bajonetter. Det mente østrigerne i øvrigt også, hvilket medførte meget store tabstal på begge sider.

De ungarske husarers kampråb var i øvrigt ”bussam u schwab”, der i o-versættelse lyder ”der teufel hole die deutsen”!

Ikke alene havde man samme angrebsteknik, men også samme kampråb på hver sit sprog.

Det danske tab udgjorde 763 mand, heraf 53 faldne, 257 sårede og res-ten tilfangetagne.

Det østrigske tab udgjorde 95 faldne, 311 sårede og 27 savnede.