LOKALHISTORISK SATIRE PÅ SLOTTET

"E Havbogasse" er kommet på museum.