TUR 9: LANGELAND M.M. 30. SEP. 2016

Skovsgaard

Fra Tyendemuseet

Fra indgangen på Skovsgaard

Gravstederne

Gravsted med mindeplade

Mindeplade på gravsted

Monumentet ved krigergravene

Kort over Langelandsfortet

SKOVSGAARDMUSEET        

Tyendemuseet Skovsgaard      

I kælderen og på første sal på Skovsgaard er indrettet et museum for tyendet. Man kan kalde det et omvendt herregårdsmuseum, fordi publikum for en gangs skyld får set, hvordan tilværelsen var for tjenestefolkene, som boede i små værelser nede i kælderetagen, mens herskabet havde to etager med over 20 rum til disposition.

Under rundgangen går man på førstesalen gennem godsejerens arbejds-værelse og fruens parfumerede soveværelse. Herfra går det ned ad trappen til kælderen, hvor man møder tjenestepigerne i færd med at gøre deres daglige dont i køkkenerne, og man ser mange rum til brænde og madvarer og kan til sidst kigge ind i det mørke og noget uhumske udendørs lokum. 


   


Vognmuseet på Skovsgaard

Vognmuseet er indrettet i den gamle hestestald. Her står omkring 25 arbejds- og herskabsvogne i naturlige omgivelser: Brudekareten er forspændt en oldenborger i en gade i Rudkøbing i år 1900, med husfacader, brolægning, skilte og gadelamper; bagervognen står på en gårdsplads foran et lille bindingsværkshus, og kanerne i et vinterlandskab.

Der findes flere andre vogntyper og kaner, og desuden en samling af den sidste private ejer Frk. Ellen Fugledes legetøj.


   

 

Skovbrugsmuseet på Skovsgaard 

Skovbrugsmuseet beskriver udviklingen i skovbruget set med langelandske øjne fra omkring 1900 og frem til 1980-erne. Langeland har gennem tiderne haft godt skovbrug, og megen skov har været ejet af herregårdene,­ ikke mindst grevskabet Langeland. I dag er Statsskovvæsenet øens store skovejer, og der plantes ny skov.
 
Skovbrugsmuseet viser udviklingen fra den tid, hvor folkene gik i skoven året rundt, og hvor fældeøkse, skovvippe­donkraft ­ samt skovslæde og hest var de vigtigste redskaber, og frem til nutiden, hvor skov-entreprenører erstatter skovarbejdere.

 

   

 

Traktor og Maskinsamlingen på Skovsgaard

Foreningen Langelands Traktor- og Maskinsamling ud-stiller traktorer og landbrugsmaskiner, som repræsente-rer en svunden tid i landbrugets udvikling. De udstillede genstande er mindst 35 år gamle, og har alle kørt i Danmarks fra ny eller er importeret brugt før 1980.

Der er i forbindelse med udstillingen etableret værksted, hvor medlemmerne arbejder med reparation og istand-sættelse af de gamle maskiner.

 

    

   

    

________________________________________________________________________________________

 

KOLDKRIGSMUSEUM LANGELANDSFORT  

Under Den kolde krig (1953-1989) var det Langelandsfortet, der stod for overvågningen i Østersøområdet og som havde den militære kommando i området. Fortet blev nedlagt 1993, og er nu en afdeling af Langelands Museum. Det helt store tilløbsstykke er ubåden "Springeren" og minestrygeren "Askø" de er udstillet sammen med museets to fly: et polsk MIG 23 og et dansk Draken.

Drenge i alle aldre elsker at stå ved de enormt store kanoner (150 mm), og det er lige spændende for begge køn at komme ned i kanonstillingerne med deres trange mandskabsrum, lager af granater og andet grej. For fuglevenner er museet enestående med mose og nyplantet skov midt i et fugletræks-område. Der er frokoststue samt flere udendørs spisepladser.

   

  


_________________________________________________________________________________________


KRIGERGRAVENE I SVENDBORG  

 

Svendborg, Assistens kirkegård

Fra byens lazaretter blev der i 1864 begravet ikke færre end 28 danske soldater på Assistens kirkegård. Tre år senere satte byen et stort monument ved krigergravene. Det blev afsløret på kongeparrets sølvbryllupsdag den 26. maj 1867. Allerede i krigsåret tog fru Lind i byen fat på at sy små Dannebrogsflag til samtlige grave. "Komitéen til bevarelse af krigergravene på Svendborg Assistens Kirkegård" arrangerer hvert år på Kristi Himmelfartsdag en procession, der går fra byens torv til kirkegård, og ved disse lejligheder bliver der sat nye Dannebrogsflag på gravene. 
                 
Ud over de 28 krigergrave er der en 29. gravsten, rejst over en 20-årig kob-bersmedelærling der omkom ved en granats sprængning. Han var ikke soldat, men blev gravlagt sammen med soldaterne.
     

     
          
            

_____________________________________________________________________________________