TUR 8: NORD OG SYD FOR DEN DANSK-TYSKE GRÆNSE

GRÆNSEHISTORIE

Torsdag den 15. oktober 2015 havde Helge arrangeret en grænsetur. Vi mødtes kl. 12 på "Den gamle Kro" i Gråsten, hvor frokosten blev indtaget.

Derefter var programmet følgende:

  Rinkenæs:"Den gamle kirkegaard"

    Munkemølle

      Rønshoved

        Kruså: "Transitgaarden"

          Flensborg: "Den gamle kirkegaard" 

            Kruså

              Rønsdam

                Padborg

                  Frøslev

                    Frøslev mark

                      Lundtoft

                        Gråsten: "Den gamle Kro" kl. 17.

Vi var klar over, at vi ikke kunne nå alle seværdigheder, men hellere for mange planlagt end for få.

 


 

ISTEDLØVEN på den "Gamle kirkegaard" i Flensborg.

Der henvises til http://www.fortress-scandinavia.dk/Slesvigske-krige/Istedloeven.ht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 DEN KRUMME VEJ

Syd for  Bov ad landevejen fra Padborg til Kruså Ved Rønsdam tæt ved den dansk-tyske grænse finder man et smukt stykke brolagt hærvej på "Den Krumme Vej", hvilket er ganske usædvanligt (ca. 800 meter fremme ad vejen i et let venstresving). Brolægning var ikke noget, der normalt hørte til dagens orden, dengang Hærvejen var hovedfærdselsåren op gennem Jylland. Men her ved den gamle vej fra Bov til Flensborg, har man gjort en undtagelse. Den Krumme Vej er den gamle indfaldsvej til Flensborg fra slutningen af 1200-tallet, da Flensborg blev købstad og frem til slutningen af 1800-tallet. Med genforeningen i 1920 var det helt slut med den brolagte rute til Flensborg, da den nye grænsedragning ganske enkelt lukkede vejen. Tidens glemsel sænker sig herefter over vejen indtil Haderslev Museum i 1970'erne begynder at grave i området og den gamle middelalderbrolægning igen kommer frem i dagens lys. Kør herefter ca. 500 m længere frem ad vejen mod syd til du møder den dansk-tyske grænse. Med indførelsen af Schengen-aftalen i 2001 og de åbne grænser, kan man nu atter passere grænsen her, - omend kun til fods. Billedet viser den brolagte krumme vej umiddelbart syd for grænsebommen. På samme sted støde man på "Gendarmstien", som følger grænsedragningen omkring dette smukke sted på "Den Krumme Vej".

                                                  

                                                               Den Krumme Vej


 

MEDDELELSE DEN 8. APRIL 1940 FRA TOLDDEPARTEMENTET VEDRØRENDE GRÆNSEGENDARMERIETS PERSONALE I TILFÆLDE AF GRÆNSEOVERSKRIDELSE SYDFRA
MEDDELELSE FORTSAT
Slideshow
Slideshow
Sldeshow
Slideshow
Slideshow